รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม หลักสูตรใหม่ เนื้อการฉลาดรู้เทคโนโลยีและส่งเสริมภาวะผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโค

Read More
รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโค

Read More
รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโค

Read More
รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโค

Read More
รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

วิชาเทคโนโลยีและสารส

Read More
รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่

Read More