รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างวิชาและคำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นวิชาที่ผมได้ออกแบบให้มีความเป็นไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ 


คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รายวิชานี้มุ่งเน้นการศึกษาและฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย โดยครอบคลุมเนื้อหาการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud และการใช้งานเว็บบราวเซอร์ Google Chrome และ Microsoft Edge นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เครื่องมือเสิร์ชเอนจิน Google โปรแกรม Canva โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมนำเสนองาน (ออนไลน์) โปรแกรมตารางคำนวณ (ออนไลน์) และโปรแกรม Looker Studio ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Chat-GPT ในการสร้างสรรค์งาน เทคโนโลยีระบบสร้างภาพเสมือนจริง การสร้างงานนำเสนอจาก AI และการใช้ AI ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งศึกษาประโยชน์และโทษของ AI และกรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในอนาคต

การเรียนรู้เนื้อหาจากรายวิชานี้จะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยจะได้ฝึกฝนการใช้เว็บบราวเซอร์และเครื่องมือเสิร์ชเอนจินอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บและจัดการข้อมูลในระบบ Cloud รวมถึงการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ ตารางคำนวณ และเครื่องมือสร้างสรรค์งานต่างๆ เช่น Canva และ Looker Studio นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี AI เช่น Chat-GPT และระบบสร้างภาพเสมือนจริงในการสร้างงานและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเข้าใจประโยชน์และโทษของ AI และการแสดงภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล ทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในอนาคตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยี Cloud ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

2.นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเว็บบราวเซอร์และเสิร์ชเอนจินเพื่อค้นหาข้อมูลและทำงานออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ

3.นักเรียนได้ฝึกทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น AI เพื่อสร้างผลงานที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

4.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างผลงานที่น่าสนใจและมีคุณค่าในการใช้ชีวิตประจำวันหรือในงานอาชีพ


โครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หน่วย ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง คาบเรียน คะแนน
1 เชื่อมโยงความรู้จากชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4-5
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 2 10
จัดเก็บของมูลในระบบ Cloud 2
2 เว็บบราวเซอร์และ เสิร์ชเอนจิน การใช้งานเว็บบราวเซอร์ google chrome และ microsoft Edge 6 10
การใช้เครื่องมือ เสิร์ชเอนจิน google 4
3 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งาน โปรแกรม canva 4 10
โปรแกรมประมวลผลคำ และโปรแกรมนำเสนองาน (ออนไลน์) 2
โปรแกรมตารางคำนวณ (ออนไลน์) 2
โปรแกรม Looker Studio 4
สอบกลางภาค 20
4 เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์งาน เทคโนโลยี Chat-GPT ในการสร้างสรรค์งาน 4
เทคโนโลยีระบบสร้างภาพเสมือนจริง 2 10
การสร้างงานนำเสนอจาก AI 2 10
การใช้ AI ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 2
ประโยชน์และโทษของ AI 2
5 ภาวะผู้นําในยุคดิจิทัล กรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ 2 10
สอบปลายภาค 20
รวม เวลา/คะแนน 40 100

ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี Link .doc .pdf google drive


ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดีๆมากมาย หากคุณชอบใจรบกวนแชร์เว็บไซต์ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *