รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างวิชาและคำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นวิชาที่ผมได้ออกแบบให้มีความเป็นไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ 


คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายวิชานี้เน้นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการใช้โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมนำเสนองานออนไลน์ เพื่อสร้างสื่อต่างๆ ที่มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เทคโนโลยี Chat-GPT และระบบสร้างภาพเสมือนจริงในการสร้างสรรค์งานและงานนำเสนอที่มีคุณภาพสูง นักเรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI เพื่อแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน และสำรวจประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ AI นอกจากนี้ยังมีการศึกษากรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล ซึ่งช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการเผชิญกับอุปสรรคและโอกาสในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีความพร้อม

การศึกษารายวิชานี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการใช้งานระบบ Cloud นักเรียนยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรมประมวลผลคำและโปรแกรมนำเสนองาน ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานได้ การทดลองใช้เทคโนโลยี Chat-GPT และระบบสร้างภาพเสมือนจริงยังช่วยเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสร้างสรรค์อีกด้วย ทั้งนี้การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ AI ในการแก้ปัญหาและการศึกษาประโยชน์และความเสี่ยงของ AI ยังช่วยให้นักเรียนเตรียมพร้อมในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างมั่นใจ

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การใช้งานจริง
  2. นักเรียนได้ศึกษาและฝึกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่า
  3. นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี AI ในการสร้างผลงานที่คาดหวังและมีคุณค่า
  4. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนภาวะผู้นำที่จะทำให้เทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาในชีวิตประจำวันมีประโยชน์และเข้าใจถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ดีและมีคุณค่าต่อชุมชนหรือองค์กรที่ทำงานอยู่ในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วย ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง คาบเรียน คะแนน
1 เชื่อมโยงความรู้จากชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 4 10
จัดเก็บของมูลในระบบ Cloud 2
2 ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์งาน โปรแกรมประมวลผลคำ (ออนไลน์) 4 10
โปรแกรมนำเสนองาน (ออนไลน์) 4
โปรแกรม canva 6 10
                                                   สอบกลางภาค 20
3 เทคโนโลยี AI สร้างสรรค์งาน เทคโนโลยี Chat-GPT ในการสร้างสรรค์งาน 4 10
เทคโนโลยีระบบสร้างภาพเสมือนจริง 2
การสร้างงานนำเสนอจาก AI 2 10
การใช้ AI ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน 2
ประโยชน์และโทษของ AI 2
4 ภาวะผู้นําในยุคดิจิทัล กรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ 4 10
สอบปลายภาค 20
รวม เวลา/คะแนน 40 100

 


ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี Link .doc .pdf google drive


ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดีๆมากมาย หากคุณชอบใจรบกวนแชร์เว็บไซต์ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ Cr.ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *