รวมวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้เป็นเพียงการนำเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างสร้างวิชาและคำอธิบายรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เป็นวิชาที่ผมได้ออกแบบให้มีความเป็นไปตามสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง เน้นการส่งเสริมนักเรียนให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการอำนวยความสะดวกต่อการทำงาน และส่งเสริมภาวะผู้นำของนักเรียนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หากมีข้อผิดพลาดประการใด สามารถติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ 

คำอธิบายรายวิชา วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


รายวิชานี้เน้นการศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานในการดูแลรักษาข้อมูลและการสร้างที่จัดเก็บข้อมูล นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเบื้องต้นและการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเรียนรู้เกี่ยวกับการลงชื่อเข้าใช้ e-mail ของโรงเรียน และการเข้าถึงเว็บไซต์โรงเรียนและสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI ระบบ Cloud และเทคโนโลยีเสมือนจริง รวมถึงการใช้ Chat-GPT และการสร้างภาพจาก AI ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในยุคดิจิทัลปัจจุบัน นอกจากนี้ยังจะเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับไวรัสคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและโอกาสในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเรียนรู้เกี่ยวกับรายวิชานี้จะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีและความเข้าใจในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการจัดการข้อมูลในระบบ Cloud รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี AI และการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างผลงานที่มีคุณค่า การเรียนรู้นี้จะช่วยเสริมสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการต่อยอดการศึกษาและการปรับตัวต่อเทคโนโลยีที่ก้าวขึ้นมาในอนาคต

ผลการเรียนรู้

  1. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐานอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  3. นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ต โดยการเรียนรู้ถึงการป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงทางไซเบอร์ และการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาและฝึกฝนภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล โดยการศึกษากรณีศึกษาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลปัจจุบัน

โครงสร้าง วิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หน่วย ชื่อหน่วย ชื่อเรื่อง คาบเรียน คะแนน
1 ปรับพื้นฐาน การใช้งานคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษา 4 10
ไฟล์และการสร้างที่จัดเก็บข้อมูล 2
โปรแกรมและการเข้าใช้งานเบื้องต้น 2
การพิมพ์ภาษาไทย 4 10
การพิมพ์ภาษาอังกฤษ 2
การลงชื่อเข้าใช้งาน e-mail โรงเรียน 2 10
เว็บไซต์โรงเรียนและสื่อโซเชียลมีเดีย 2
                                                   สอบกลางภาค 20
2 เทคโนโลยีน่ารู้ เทคโนโลยี AI 2 10
เทคโนโลยีระบบ cloud 2
เทคโนโลยีเสมือนจริง 2
เทคโนโลยี Chat-GPT 2
เทคโนโลยีการสร้างภาพ จาก AI 2
3 ปลอดภัยไว้ก่อน ไวรัสคอมพิวเตอร์ 2 10
พรบ.คอมพิวเตอร์ 2
4 ภาวะผู้นําในยุคดิจิทัล กรณีตัวอย่างการแสดงภาวะผู้นําในยุคดิจิทัลในสถานการณ์ต่างๆ 4 10
สอบปลายภาค 20
รวม เวลา/คะแนน 40 100

 


ดาวน์โหลดไฟล์ฟรี Link .doc .pdf google drive

ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดีๆมากมาย หากคุณชอบใจรบกวนแชร์เว็บไซต์ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *