ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมรายชื่อ5ครูวิชาหลักในโรงเรียนธัญบุรี ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรแกรมรายชื่อ5ครูวิชาหลักในโรงเรียนธัญบุรี ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 โปรแกรมรายชื่อ5ครูวิชาหลักในโรงเรียนธัญบุรี

ผู้จัดทำ

 1. นายคีตกานท์ ชาติศรี รหัสนักเรียน 36800
 2. นายปราโมทย์ อบอุ่น รหัสนักเรียน 37072
 3. นายวัฒชัย บุญศักดิ์ศรี รหัสนักเรียน 37169

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ชุดโค้ดคำสั่ง โปรแกรมรายชื่อ5ครูวิชาหลักในโรงเรียนธัญบุรี ภาษาไพทอน (python gui)

from tkinter import *
root = Tk()
root.title("รายชื่อคุณครู 5 วิชาหลัก สุดCOOLz!!!!")
root.option_add("*Font","K2D 50")
p01  =PhotoImage(file="01.png")
p02  =PhotoImage(file="02.png")
p03  =PhotoImage(file="03.png")
p04  =PhotoImage(file="04.png")
p004 =PhotoImage(file="004.png")
p0004 =PhotoImage(file="0004.png")
p05  =PhotoImage(file="05.png")
p005 =PhotoImage(file="005.png")
p1  =PhotoImage(file="1.png")
p2  =PhotoImage(file="2.png")
p3  =PhotoImage(file="3.png")
p4  =PhotoImage(file="4.png")
p44  =PhotoImage(file="44.png")
p444 =PhotoImage(file="444.png")
p5  =PhotoImage(file="5.png")
p55  =PhotoImage(file="55.png")
p00  =PhotoImage(file="00.png")
p000  =PhotoImage(file="000.png")

Button(root,image=p000).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
Button(root,image=p00).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
 
def En():
 Button(root,image=p01).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p1).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def Sk():
 Button(root,image=p02).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p2).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def Th():
 Button(root,image=p03).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p3).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def Fc():
 Button(root,image=p04).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p2).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def Bio():
 Button(root,image=p004).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p44).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def Km():
 Button(root,image=p0004).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p444).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def M():
 Button(root,image=p05).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p5).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
def m():
 Button(root,image=p005).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
 Button(root,image=p55).grid(row=2,column=0,padx=50,pady=20)
  menu = Menu(root)
root.config(menu=menu)

filemenu = Menu(menu)
menu.add_cascade(label="อังกฤษ", command=En)
menu.add_cascade(label="สังคม", command=Sk)
menu.add_cascade(label="ภาษาไทย", command=Th)
menu.add_cascade(label="ฟิสิกส์", command=Fc)
menu.add_cascade(label="ชีวะ", command=Bio)
menu.add_cascade(label="เคมี", command=Km)
menu.add_cascade(label="คณิตพื้นฐาน", command=M)
menu.add_cascade(label="คณิตเพิ่ม", command=m)


root.geometry("500x720")
mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์  >>> รูปเล่มรายงาน ชุดโค้ดคำสั่ง โปรแกรมรายชื่อ5ครูวิชาหลักในโรงเรียนธัญบุรี ภาษาไพทอน (python gui)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *