ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมรายชื่อนักเรียนเขียนโค้ด ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมรายชื่อนักเรียนเขียนโค้ด Python 507 ปีการศึกษา2564 ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ชื่อโปรเเกรมรายชื่อนักเรียนเขียนโค้ด Python 507 ปีการศึกษา2564

ผู้จัดทำ

 1. นาย ชัชพงศ์ อาจสามารถ รหัสนักเรียน 37020
 2. นาย ภูมิภัทร อินทร์ปาน รหัสนักเรียน 37028
 3. นาย อลงกรณ์ สมพืช รหัสนักเรียน 39431

ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ชุดโค้ดคำสั่ง โปรเเกรมรายชื่อนักเรียนเขียนโค้ด Python 507 ปีการศึกษา2564 ภาษาไพทอน (python gui)

from tkinter import *
root = Tk()
root.title("รายชื่อนักเรียนเขียนโค้ด Python 507 ปีการศึกษา2564")
root.option_add("*Font","K2D 50")
p0   =PhotoImage(file="0.png")
p1   =PhotoImage(file="1.png")
p2   =PhotoImage(file="2.png")
p3   =PhotoImage(file="3.png")
p4   =PhotoImage(file="4.png")
p5   =PhotoImage(file="5.png")
p6   =PhotoImage(file="6.png")
p7   =PhotoImage(file="7.png")
p8   =PhotoImage(file="8.png")
p9   =PhotoImage(file="9.png")
p10   =PhotoImage(file="10.png")
p11   =PhotoImage(file="11.png")
p12   =PhotoImage(file="12.png")
Button(root,image=p0).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Kt():
 Button(root,image=p1).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Ck():
 Button(root,image=p2).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Wb():
 Button(root,image=p3).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Ca():
 Button(root,image=p4).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Nm():
 Button(root,image=p5).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Np():
 Button(root,image=p6).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Kc():
 Button(root,image=p7).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Nj():
 Button(root,image=p8).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Pc():
 Button(root,image=p9).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Rd():
 Button(root,image=p10).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Rp():
 Button(root,image=p11).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

def Ct():
 Button(root,image=p12).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
   menu = Menu(root)
root.config(menu=menu)

filemenu = Menu(menu)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม1", command=Kt)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม2", command=Ck)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม3", command=Wb)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม4", command=Ca)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม5", command=Nm)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม6", command=Np)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม7", command=Kc)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม8", command=Nj)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม9", command=Pc)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม10", command=Rd)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม11", command=Rp)
menu.add_cascade(label="กลุ่ม12", command=Ct)


root.geometry("500x720")
mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> โปรเเกรมรายชื่อนักเรียนเขียนโค้ด Python 507 ปีการศึกษา2564 ภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *