ชิ้นงานภาษาไพทอน gui

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมรูปต้นไม้ ภาษาไพทอน (python gui)

ชิ้นงาน รายงาน โปรเเกรมรูปต้นไม้ ภาษาไพทอน (python gui)

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30297 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 7 ชื่อโปรเเกรมโปรเเกรมรูปต้นไม้ ภาษาไพทอน (python gui) ครูผู้สอนนายวุฒิชัย  แม้นรัมย์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


รายงานเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนใน รายวิชาการเขียนโปรแกรม 2 รหัสวิชา ว30291 ซึ่งเรียนด้วยภาษา Python ด้วยรูปแบบการเรียนในรูปแบบออนไลน์ และมีการปฏิบัติงาน เป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ผลที่เกิดจากการเรียนด้วยรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนสามารถ เขียนโปรแกรมออกมาได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความเข้าใจในชุดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้เขียนขึ้นมา
ขอขอบคุณผู้ที่สนใจศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานเล่มนี้จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษา ขอขอบคุณ ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนธัญบุรี หากรายงานมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย


from tkinter import *
root = Tk()
root.title("ดอกไม้ประจำชาติ10ประเทศ")
root.option_add("*Font","K2D 50")
DK1  =PhotoImage(file="11.png")
DK2  =PhotoImage(file="22.png")
DK3  =PhotoImage(file="33.png")
DK4  =PhotoImage(file="44.png")
DK5  =PhotoImage(file="55.png")
DK6  =PhotoImage(file="66.png")
DK7  =PhotoImage(file="77.png")
DK8  =PhotoImage(file="88.png")
DK9  =PhotoImage(file="99.png")
DK10 =PhotoImage(file="10.png")
DK11 =PhotoImage(file="321.png")
Button(root,image=DK11).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D1():
 Button(root,image=DK1).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D2():
 Button(root,image=DK2).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D3():
 Button(root,image=DK3).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D4():
 Button(root,image=DK4).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D5():
 Button(root,image=DK5).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D6():
 Button(root,image=DK6).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D7():
 Button(root,image=DK7).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D8():
 Button(root,image=DK8).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D9():
 Button(root,image=DK9).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)
def D10():
 Button(root,image=DK10).grid(row=1,column=0,padx=50,pady=20)

menu = Menu(root)
root.config(menu=menu)

filemenu = Menu(menu)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติไทย", command=D1)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติกัมพูชา", command=D2)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติลาว", command=D3)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติพม่า", command=D4)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติเวียดนาม", command=D5)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติสิงคโปร์", command=D6)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย", command=D7)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติบรูไน", command=D8)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย", command=D9)
menu.add_cascade(label="ดอกไม้ประจำชาติฟิลิปปินส์", command=D10)

root.geometry("600x400")
mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์ >>> โปรเเกรมรูปต้นไม้ ภาษาไพทอน (python gui)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *