ประเมินครูผู้ช่วย ว26

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน


งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๕.๑ มีความรู้ความเข้าใจภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปหรืองานบริหารวิชาการ งบประมาณหรืองานบริหารทรัพยากรบุคคล และมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ได้อย่างเหมาะสม        

     ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมอบหมายด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถในทุก ๆ งานที่ได้รับมอบหมาย โดยงานที่ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่อย่างเช่น

  • กลุ่มงานวิชาการ

– งานสารสนเทศโรงเรียน โดยมีหน้าที่ในการดูแล ปรับปรัง พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนที่เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

– งานห้องสมุด โดยมีหน้าที่ในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ และดูแลเว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป

งานโสตทัศนศึกษา โดยมีหน้าที่ในการออกแบบ ปกเอกสารวิชาการ ออกแบบป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ไฟล์ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา

ด้านการปฏิบัติงาน5

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *