ประเมินครูผู้ช่วย ว26

การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน


การใช้ภาษาและเทคโนโลยี

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๖.๑ สามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

ข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสอนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการสอนให้แก่ตนเอง และยังเป็นการให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในทุก ๆ ด้าน เช่นการจัดทำสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียนละผู้ที่สอนใจ โดยใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.wuttichaiteacher.online


ไฟล์การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน

ด้านการปฏิบัติงาน6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *