ประเมินครูผู้ช่วย ว26

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม

ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน


การทำงานเป็นทีม

ประเมินครูผู้ช่วย ว26 เกณฑ์ใหม่ล่าสุด


๔.๑ หลักการทำงานเป็นทีม       

  • การทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ข้าพเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมคือสามัคคีคือพลัง และมีเป้าหมายเดียวกัน จากหลักการทำงานนี้ส่งผลให้กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จ สมาชิกในทีมปฏิบัติงานด้วยความสุข

๔.๒ การพัฒนาทีมงาน  

  • ข้าพเข้ามีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาทีม ทีมในที่นี้รวมถึงการพัฒนาทีมบุคลากรโรงเรียนธัญบุรี การพัฒนาทีมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการพัฒนาทีมกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โดยมีการเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเข้าร่วมรับฟังข้อมูลต่าง ๆ และการรวมกลุ่มเข้าร่วมอบรมศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดกับสมาชิกในกลุ่มงาน

ไฟล์ประเมินครูผู้ช่วยด้านการปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม

ด้านการปฏิบัติงาน4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *