วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 3 การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับ

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 3 การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับ


มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 ตามตัวชี้วัด

  • ขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับ

สื่อการสอน กิจกรรมที่ 1  มาช่วยกันพาเจ้าแมวน่ารักกลับบ้าน

  • แมวจะเดินทางกลับบ้านได้กี่เส้นทาง ?
  • ระยะทางไหนที่แมวใช้เดินทางแล้วเป็นระยะที่สั้นที่สุด ?

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป1 เกมส์บัตรคำ

เฉลยกิจกรรมที่ 1 มาช่วยกันพาเจ้าแมวน่ารักกลับบ้าน

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป1 เกมส์บัตรคำ 2

  • แมวจะเดินทางกลับบ้านได้กี่เส้นทาง ?  ตอบ 2 เส้นทาง
  • ระยะทางไหนที่แมวใช้เดินทางแล้วเป็นระยะที่สั้นที่สุด ? ตอบ ระยะทางทั้ง 2 เท่ากัน

กิจกรรมที่ 2  มาช่วยกันพาเจ้าแมวน่ารักกลับบ้าน

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป1 เกมส์บัตรคำ

  • แมวจะเดินทางกลับบ้านได้กี่เส้นทาง ?
  • ต้องใช้บัตรคำทั้งหมดกี่บัตรคำ ? 

คำตอบ กิจกรรมที่ 2 คือ

  • แมวจะเดินทางกลับบ้านได้กี่เส้นทาง ? ตอบ 1 เส้นทาง
  • ต้องใช้บัตรคำทั้งหมดกี่บัตรคำ ?  ตอบ 3 บัตรคำ

กิจกรรมที่ 3  มาช่วยกันพาเจ้าแมวน่ารักกลับบ้าน

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป1 เกมส์บัตรคำ


กิจกรรมที่ 4  มาช่วยกันพาเจ้าแมวน่ารักกลับบ้าน

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป1 เกมส์บัตรคำ

ดาวน์โหลดสื่อการสอนไฟล์ powerpoint  สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1


“ขอขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์ครูวุฒิชัยเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มีความสุขกับการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1”

 

One thought on “วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 3 การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *