วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 4.2 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์


วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 4.2 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น


มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 ตามตัวชี้วัด

  • ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด การเปิด-ปิดโปรแกรม เปิดปิดคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

1.จอคอมพิวเตอร์

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป 1 บทที่ 4

2. เครื่องคอมพิวเตอร์

3.เมาส์

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป 1 บทที่ 4

4.คีย์บอร์ด

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป 1 บทที่ 4

5.ลำโพงคอมพิวเตอร์

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป 1 บทที่ 4

6.หูฟังคอมพิวเตอร์

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป 1 บทที่ 4

7.เครื่องปริ้นเตอร์

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป 1 บทที่ 4


“ขอขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์ครูวุฒิชัยเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มีความสุขกับการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1″

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *