วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ


วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ


มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 ตามตัวชี้วัด

  • สดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์

สื่อการสอน กิจกรรมที่ 1 มาช่วยกันเรียงภาพการแปรงฟัน

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 2

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 2

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 2

ให้นักเรียนเรียงภาพวิธีการแปรงฟัน จากขั้นตอนแรกไปถึงขั้นตอนสุดท้าย ?

คำตอบคือ 

  1. ภาพที่ 2
  2. ภาพที่ 3
  3. ภาพที่ 1

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1


“ขอขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์ครูวุฒิชัยเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มีความสุขกับการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1”

One thought on “วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 2 แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

  • ภัทชา กิจสมบูรณ์

    ขอบคุณมากค่ะที่ อนุเคาระห์

    Reply

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *