วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 1 แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ


มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 ตามตัวชี้วัด

  • แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

สื่อการสอน กิจกรรมที่ 1  ภาพใดไม่เข้าพวก

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 1

คำตอบ คือ เสือ เพราะสัตว์ทั้งสามชนิดมีปีก นอกจากมีปีแล้วยังมี 2 ขา


สื่อการสอน กิจกรรมที่ 2  ภาพใดไม่เข้าพวก

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 1สไลด์2

คำตอบ คือ ค้อน เพราะว่าทั้งสามตัวเลือกคืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในครัว


สื่อการสอน กิจกรรมที่ 3  ภาพใดไม่เข้าพวก

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 1สไลด์3

คำตอบ คือ 9 เพราะว่าทั้ง 3 ตัวเลือกคือตัวอักษรภาษาอังกฤษ


สื่อการสอน กิจกรรมที่ 4  ภาพใดไม่เข้าพวก

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 บทที่ 1

คำตอบ คือ ใ เพราะว่า ตัวเลือกทั้ง 8 คือพยัญชนะไทย


ดาวน์โหลดสื่อการสอนไฟล์ powerpoint สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป.1


“ขอขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์ครูวุฒิชัยเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มีความสุขกับการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1″

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *