วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 4.1 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น การเปิดปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

วิทยาการคำนวณ ป.1 เนื้อหาที่ 4.1 การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น


มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม


เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 ตามตัวชี้วัด

  • ใช้เทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์

เนื้อหาวิทยาการคำนวณ ป.1 สาระการเรียนรู้แกนกลาง

  • การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น เช่น การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด การเปิด-ปิดโปรแกรม เปิดปิดคอมพิวเตอร์

การเปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

สื่อวิทยาการคำนวน ป1

1. กดสวิตซ์จอภาพ 

สื่อวิทยาการคำนวน ป1

2. กดสวิตซ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สังเกตเมื่อกดแล้วจะมีไฟขึ้นที่คีย์บอร์ด


การปิดคอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 หน่วยที่4

1. กดที่ภาพวงกลมสีแดง

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 หน่วยที่4

2. กดที่ปุ่ม Power

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ป1 หน่วยที่4

3. กดที่ปุ่ม Shut down


“ขอขอบคุณที่ใช้เว็บไซต์ครูวุฒิชัยเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน และขอให้นักเรียนที่เรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ มีความสุขกับการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1″

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *