วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

กลไก เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

กลไก

กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 กลไก

กลไก (mechanism) หมายถึง ส่วนของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ กลไกของระบบแต่ละระบบก็จะมีหน้าที่นั้น ๆ เช่น กลไกการช่วยผ่อนแรงก็จะมีหน้าที่ในการช่วยยกของที่มีน้ำหนักมาก ๆ ให้เราสามารถยกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ล้อและเพลา เป็นกลไกที่ช่วยผ่อนแรงในการทำงาน เรานำหลักการล้อและเพลามาประยุกต์ใช้ใน 2 ลักษณะคือ

  1. ออกแรงหมุนล้อ จะทำให้เพลาหมุน เช่น ลูกบิดประตู สว่านมือ ไขควง
  2. ออกแรงหมุนเพลา จะทำให้ล้อหมุน เช่น พัดลม ล้อรถยนต์ สว่านไฟฟ้า
    ***จากที่กล่าวมาล้อกับเพลานักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะครับจะได้เข้าใจที่ได้ยกตัวอย่างไป***

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *