วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

ระบบ (system) เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

ระบบ (system)

ระบบ (system) เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

ระบบ (system) หมายถึงอะไร

ระบบ (system) หมายถึงส่วนของการทำงานร่วมกัน ซึ่งการจะเรียกว่าระบบนั้นจะต้องประกอบด้วยการทำงานตั้งแต่ 2 ส่วนขึ้นไปทำงานร่วมกัน และที่สำคัญเลยคือจะต้องมีวัตถุประสงค์เดียวกัน

ระบบ จำแนกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ระบบที่เกิดจากธรรมชาติ และระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ระบบ1

1. ระบบที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ คือระบบที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เช่นระบบย่อยอาหาร ระบบทางเดินหายใจ ระบบสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช ระบบจักรวาน

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

2. ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น คือระบบที่สร้างขึ้นจากฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น เช่น ระบบรถไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเช็คชื่อนักเรียน ระบบการตรวจข้อสอบ ระบบเครื่องจักรกลในโรงงานอุตษาหกรรม

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://designtechnology.ipst.ac.th/wp-content/uploads/sites/83/2018/12/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-DT-%E0%B8%A11-%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99-3.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *