วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

เทคโนโลยี (technology) หมายถึงอะไร

ความหมายของเทคโนโลยี

ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยี วิชาเทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

เทคโนโลยี (technology) หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างเพื่อใช้แก้ปัญหา หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ให้นักเรียนเข้าใจกันง่าย ๆ เลย ว่าเทคโนโลยีคืออะไรก็ตามที่มนุษย์คิดค้นและสร้างมันขึ้นมา

• เทคโนโลยีที่อยู่ในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น สมุด ปากกา ยางลบ รถยนต์ ยานอวกาศ เสื้อผ้า 

• เทคโนโลยีที่จับต้องไม่ได้ เช่น สูตร สมการ กฏ ทฤษฎี (เศรษฐกิจพอเพียง)

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้น

“นักเรียนจะเห็นได้ว่าความหมายของเทคโนโลยีคือสิ่งต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างมันขึ้นมา นักเรียนลองมองย้อนกลับไปดูสิ่งรอบข้างต่าง ๆ ของตนเองมีอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยี หรือนักเรียนลองช่วยกันสังเกตภายในห้องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยี”

อะไรที่ไม่ใช่เทคโนโลยี สิ่งที่ไม่นับว่าเป็นเทคโนโลยีคือสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ยกตัวอย่างเช่น ดวงดาว ดวงอาทิตย์ การเกิดกลางวันกลางคือ ต้นไม้ที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้เกิดจากการปรับแต่งพันธุกรรมจากฝีมือมนุษย์หากเป็นต้นไม้ที่มนุษย์ปรับแต่งตัดแปลงต้นไม้ต้นนั้นก็รวมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเช่นกัน

ประโยชน์ของเทคโนโลยี

ประโยชน์ของเทคโนโลยีมีมากมายจะอธิบายหรือยกตัวอย่างเป็นวันๆ ก็ไม่หมด ดังนั้นจึงขอสรุปสั้นๆ ดังนี้

ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดี เพิ่มความสะดวกสบาย สร้างความสุข ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ นอกจากนี้นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์อะไรบ้างต่อตัวนักเรียนเอก ลองช่วยกันระดมความคิดเห็นกันหน่อยครับ

โทษของเทคโนโลยี

เทคโนโลยีมีโทษมากมายเช่นกัน หากเกิดจากมนุษย์ที่สร้างสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี เอาเป็นว่าครูจะให้นักเรียนช่วยกัน ตอบคำถามครูมาหน่อยว่า ให้นักเรียนยกตัวอย่างข่าวสารที่นักเรียนเคยได้เห็นหรือได้ยินที่นักเรียนมีความคิดเห็นว่า มีการสร้างเทคโนโลยี หรือนำเทคโนโลยีไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

• ส่วนตัวครูนั้น ครูเคยได้ดูข่าวเกี่ยวกับใช้กล้องถ่ายรูป ในการแอบถ่ายผู้คนที่เข้าห้องน้ำสาธารณะ ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องและยังผิดกฎหมายด้วย

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *