วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

เครื่องมือช่างพื้นฐาน เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

เครื่องมือช่างพื้นฐาน

เครื่องมือช่างพื้นฐาน เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1 เป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างชิ้นงานเพื่อช่วยในการผ่อนแรง ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ละเอียดแม่นยำ

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 เครื่องมือช่าง

เครื่องมือช่างพื้นฐาน

 1. เครื่องมือสำหรับการวัด
  1.1 วัดความยาว
  – ไม้บรรทัด
  – ตลับเมตร
  1.2 วัดมุม
  – ไม้โพรแทรกเตอร์
 2. เครื่องมือสำหรับการตัด
  2.1 คัตเตอร์
  2.2 กรรไกร
  2.3 เลื่อยมือ
  – เลื่อยฉลุ
  – เลื่อยลันดา
  2.4 คีมตัด
 3. วัสดุและเครื่องมือสำหรับการยึดติด
  3.1 กาว
  – กาวลาเท็กซ์
  – กาวร้อน
  – กาวยาง
  – กาวแท่ง
  3.2 ปืนกาว
  3.3 สกรู
  – สกรูเกลียวปล่อย
  – สกรูและนอต
  3.4 ไขควง
  – ไขควงปากแบน
  – ไขควงปากแฉก
 4. เครื่องมือสำหรับการเจาะ
  4.1 ที่เจาะกระดาษ
  4.2 สว่านมือ
  4.3 สว่านไฟฟ้า

เครื่องมือช่างพื้นฐานสำหรับการวัด การตัด การยึดติด และการเจาะ เป็นเครื่องมือที่เป็นระบบ ซึ่งช่วยในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน การที่เราจะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เราต้องมีความรู้ในเรื่องของเครื่องมือนั้น ๆ เพื่อที่จะใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและควรมีความระมัดระวังในการใช้เครื่องมือ เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องมือ

 

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *