วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

ระบบทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

          ระบบทางเทคโนโลยี (techological system) คือเทคโนโลยีที่ทำงานอย่างเป็นระบบ มีองค์ประกอบที่ทำงานสอดคล้องและสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 วิธีระบบ

องค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยี มี 4 องค์ประกอบ

 1. ตัวป้อน (input)
 2. กระบวนการ (process)
 3. ผลผลิต (output)
 4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

ตัวป้อน (input)

คือสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ระบบ เช่น กระแสไฟฟ้า น้ำมัน คีย์บอร์ด เมาส์ ปุ่มกด

กระบวนการ (process)

คือกิจกรรมหรือการดำเนินการที่เกิดขึ้น เพื่อทำให้เกิดผลผลิตตามวัตถุประสงค์ เช่น ขวดลวดทำหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน การประมวลผลของซีพียู

ผลผลิต (output)

คือ ผลที่ได้จาการทำงานร่วมกันของตัวป้อน (input) กับกระบวนการ (process) เช่น ข้าวสวย น้ำร้อน รถยนต์เคลื่อนที่ ผลผลิตที่ได้อาจเป็นได้ทั้งสิ่งที่เราต้องการและไม่ต้องการก็ได้ เช่นผลผลิตที่ได้แต่เราไม่ต้องการ เช่น ของเสีย เศษวัสดุ

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

คือข้อมูลที่ได้จากผลผลิตซึ่งเป็นส่วนที่รายงานให้ทราบว่าระบบทำงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่ก็จะต้องกลับไปทำใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะได้ผลตลิตตรงตามที่เราต้องการ

วิเคราะห์องค์ประกอบระบบทางเทคโนโลยี

คือเป็นการที่เราต้องพิจารณาแยกองค์ประกอบของระบบซึ่งประกอบด้วย ตัวป้อน (input) กระบวนการ (process) ผลผลิต (output) ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ว่าแต่ละองค์ประกอบมีอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบมีข้อดีหรือข้อบกพร่องอะไรหรือไม่

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ระบบจักยาน

ระบบทางเทคโนโลยีของจักรยาน

 1. ตัวป้อน (input) คือ แรงถีบบันได จักรยาน
 2. กระบวนการ (process) คือ การหมุนของจาน โซ่ ล้อของจักรยาน
 3. ผลผลิต (output) คือ จักรยานเคลื่อนที่
 4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ ความเร็ว

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ระบบน้ำร้อน

ระบบทางเทคโนโลยีของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า

 1. ตัวป้อน (input) คือ ไฟฟ้า น้ำ
 2. กระบวนการ (process) คือ ไฟฟ้าทำให้ลวดเกิดความร้อนและเทความร้อนไปยังน้ำในกระติก
 3. ผลผลิต (output) คือ น้ำร้อน
 4. ข้อมูลย้อนกลับ (feedback) คือ อุณหภูมิของน้ำ (อุณหภูมิสูงคือน้ำร้อน อุณหภูมิต่ำคือน้ำเย็น)

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *