วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี) นักเรียนชั้น ม.1

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 ไฟฟ้า

ไฟฟ้า

ไฟฟ้า คือ พลังงานรูปแบบหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอน นำมาใช้ประโยชน์โดยทำให้เปลี่ยนเป็นพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ได้เช่น แสงสว่าง ความร้อน

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์ คือ การควบคุมการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเพื่อให้ได้บริมาณหรือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าตามต้องการ

การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1 วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า คือ ส่วนที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้กระแสไฟฟ้าผ่านตามแผงวงจรไฟฟ้า ภายในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ 

ชนิดของไฟฟ้า

ไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 2 ชนิดตามแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่

  1. ไฟฟ้ากระแสตรง คือไฟฟ้าที่มีการเคลื่อนที่ในวงจรไปทิศทางเดียว เช่น แบตเตอรี่ โซลาร์เซลล์
  2. ไฟฟ้ากระแสสลับ คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ในวงจรไปกลับตลอดเวลา เช่น ไดนาโม ไฟฟ้าตามบ้านเรือน

ตัวอย่างวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย (วงจรไฟฟ้าของพัดลมมอเตอร์)

  1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้า คือ ถ่านไฟหรืออาจจะใช้แบตเตอรี่ก็ได้
  2. ตัวนำไฟฟ้า คือ สายไฟ ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ
  3. อุปกรณ์ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปอื่น เช่นมอเตอร์ 

สามารถศึกษาสัญลักษณ์และตัวอย่างการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ได้ที่เว็บไซต์
http://www.rmutphysics.com

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *