วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

การระบุข้อมูลเข้า ข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา วิทยาการคำนวณ ม.4

เนื้อหากว้าง ๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาในบทนี้ ตามหนังสือเรียนของ สสวท.

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ ม.4

ข้อมูลเข้า (input) คือ ข้อมูลที่ใช้เพื่อการประมวลผล เช่น การจะหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนในห้องเรียน ข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลคือ

  1. จำนวนนักเรียน
  2. น้ำหนักของนักเรียนแต่ละคน 

ข้อมูลออก (output) เป็นผลลัพธ์ที่ต้องการ เช่น การจะหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียนในห้องเรียน ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์คือ ค่าเฉลี่ยน้ำหนักของนักเรียนในห้องเรียนนั้น

เงื่อนไขของปัญหา เป็นการนำคำว่าเงื่อนไข และคำว่าปัญหามาเชื่อมกัน โดยคำว่าเงื่อนไขคือ ข้อแม้ ข้อที่ต้องปฎิบัติตาม ส่วนคำว่าปัญหาคือข้อสงสัย ข้อขัดข้อง อุปสรรค เมื่อนำสองคำมารวมกันจึงได้ความหมายคือ แนวปฏิบัติของการที่จะบรรลุข้อสงสัย 


อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *