วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

การออกแบบขั้นตอนวิธี วิทยาการคำนวณ ม.4

เนื้อหากว้าง ๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาในบทนี้ ตามหนังสือเรียนของ สสวท.

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ ม.4

การออกแบบขั้นตอนวิธี เป็นการออกแบบขั้นตอนในการแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่จำเป็นจะต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ ซึ่งแต่ละคนจะออกแบบขั้นตอนวิธีไม่เหมือนกันก็ได้เนื่องจากการออกแบบไม่มีขั้นตอนที่ตายตัว

อ้างอิงตามเว็บไซต์ wikipedia ขั้นตอนวิธี หรืออัลกอริทึม (อังกฤษ: algorithm) หมายถึง กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถเข้าใจได้ มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร ซึ่งแตกต่างจากการแก้ปัญหาแบบสามัญสำนึก

การออกแบบและพิจารณาเงื่อนไข

  • การสร้างเงื่อนไขอย่างง่าย คือเป็นการตั้งเงื่อนไขขึ้นมา เช่น ถ้า a>b แล้ว b<c 

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ ม.4

  • การสร้างเงื่อนไขด้วยตัวดำเนินการตรรกะ มีการนำตรรกะทางคณิตศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการแก้ปัญหา เช่นการนำถ้า การนำหรือ การนำถ้าแล้ว การนำก็ต่อเมื่อ การนำนิเสธ เข้ามาเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจ

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563). ขั้นตอนวิธี, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. จาก. https://th.wikipedia.org/wiki/ขั้นตอนวิธี

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *