วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

การจัดเรียงและการค้นหาข้อมูล วิทยาการคำนวณ ม.4

เนื้อหากว้าง ๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาในบทนี้ ตามหนังสือเรียนของ สสวท.

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ ม.4

การจัดเรียงข้อมูล คือวิธีการกระทำกับข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการค้นหาข้อมูลกระทำได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพ

เหตุผลที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล จัดเรียง เนื่องข้อมูลหากไม่มีการจัดเก็บหรือจัดเก็บไว้อย่างกระจัดกระจาย การค้นหาข้อมูลนั้นย่อมกระทำได้ยาก อาจจะเสียเวลาในการค้นหาข้อมูล ดังนั้นหากมีการจัดเก็บ จัดเรียงข้อมูลย่อมเป็นสิ่งที่ดี

การจัดเรียงแบบเลือก

ลักษณะของการจัดเรียงแบบเลือก ยกตัวอย่างเช่นการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก เรามีจำนวนให้หนึ่งจำนวน เราก็จะเลือกตัวเลขที่น้อยที่สุดนำมาไว้ลำดับที่ 1 จากนั้นก็ขีดตัวเลขนั้นทิ้ง แล้วก็หาตัวเลขตัวถัดไปเรื่อย ๆ ลักษณะของการจัดเรียงลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการจัดเรียงข้อมูลแบบเลือก 

การจัดเรียงแบบเลือก

“ความหมายและรูปภาพอ้างอิงตาม เว็บไซต์ wikipedia การเรียงลำดับแบบเลือก (อังกฤษ: selection sort) เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับอย่างง่ายโดยใช้วิธีการเปรียบเทียบ”

 

การจัดเรียงแบบแทรก

ลักษณะของการจัดเรียงจะแตกต่างกับการจัดเรียงแบบเลือก ตัวอย่างเช่นการเรียงลำดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก (ตัวตัวอย่างเหมือนกับการจัดเรียงแบบเลือก) เราจะนำตัวเลขที่โจทย์ให้มาตัวเลขชุดแรกนำไปเขียนในลำดับที่ 1 จากนั้นมาวิเคราะห์ตัวเลข ชุดที่ 2 วิเคราะห์ว่ามากหรือน้อยกว่าตัวเลขชุดแรกที่เราได้ใส่ลงไปในลำดับที่ 1 หากมีค่ามากกว่าก็จะนำตัวเลขไปวางไว้ด้านหลัง หากน้อยกว่าจะวางไว้ด้านหน้า ซึ่งจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไข กระทำแบบนี้ซ้ำ ๆ ไปเรื่อยๆ ตัวเลขที่นำมาวิเคราะห์จะถูกแทรกไปเรื่อย ๆ กระทำซ้ำจนกว่าจะสมบูรณ์

อ้างอิงตาม เว็บไซต์ wikipedia การเรียงลำดับแบบแทรก (อังกฤษ: insertion sort) เป็นขั้นตอนวิธีการเรียงลำดับอย่างง่าย ทำงานโดยจะแบ่งข้อมูลในรายการเป็นสองส่วนคือส่วนที่เรียงแล้วและส่วนที่ยังไม่เรียง เริ่มหยิบข้อมูลตัวหนึ่งของส่วนที่ยังไม่เรียงมาเปรียบเทียบเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการแทรกลงในข้อมูลส่วนที่เรียงแล้ว

การค้นหาข้อมูล

การค้นหาข้อมูลแบบตามลำดับคือ เป็นการพิจารณาข้อมูลทุกตัวทีละตัว ซึ่งเหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ไม่มีการเรียงลำดับ


อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563). การเรียงลำดับแบบเลือก, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. จาก. https://th.wikipedia.org/wiki/การเรียงลำดับแบบเลือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2563). การเรียงลำดับแบบแทรก, สืบค้นเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563. จาก. https://th.wikipedia.org/wiki/การเรียงลำดับแบบแทรก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *