วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี วิทยาการคำนวณ ม.4

เนื้อหากว้าง ๆ ที่นักเรียนจะได้เรียนเนื้อหาในบทนี้ ตามหนังสือเรียนของ สสวท.

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ ม.4

จากเนื้อหาในบทที่ 1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม เป็นเนื้อหาที่ให้นักเรียนได้รูปจักการคัดแยกปัญหา หาหาส่วนประกอบของปัญหา แต่ในบทที่ 2 นี้เป็นการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอนวิธี ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตั้งแต่วิธีการง่าย ๆ ไปจนถึงวิธีการที่มีความยากซับซ้อน

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ หมายถึงการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ คอมพิวเตอร์ไม่ได้ประมวลผลได้แค่ข้อมูลที่เป็นตัวเลขเพียงเท่านั้น แต่ทุกวันนี้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของข้อความ ภาพ เสียง 

บทที่ 2 วิทยาการคำนวณ ม.4 การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์

การแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ จะต้องมีส่วนประกอบสำคัญดังนี้

  1.  ข้อมูล หากต้องการให้คอมพิวเตอร์ประมวลผลให้ได้ข้อมูลตรงตามที่เราต้องการ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลที่ละเอียด มีความตรงมาพอ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เราต้องการ
  2.  เงื่อนไขที่ชัดเจน นั้นคือเราจะต้องตั้งเงื่อนไขที่มีความถูกต้อง เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานและสามารถแสดงสารสนเทศได้ตรงตามสิ่งที่เราต้องการ
  3.  ขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา 
  4.  ตัวแปร คือชื่อที่ใช้ในการเรียกแทนข้อมูล เช่น a = 10 หมายความว่า ตัวแปร a มีค่าเท่ากับสิบ

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *