วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

โค้ดเครื่องคิดเลขภาษาไพทอน

เนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการใช้งานด้วยภาษาไพทอน 

โดยการใช้งานการเขียนโปรแกรมเรียนใช้งาน GUI ซึ่งเราจะใช้ tkinter 

ข้อควรทราบ

GUI คือ graphical user interface คือการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ส่งผลให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมได้โดยกระทำผ่านตัวไอคอน ปุ่ม ลิงค์ รูปภาพ 

ชุดโค้ดคำสั่งดังนี้

from tkinter import*
def clear():
  global expression
  global lable_show_cal
  result="0"
  expression =""
  lable_show_cal.set(result)
  
def press(number):
  global expression
  global lable_show_cal
  expression=expression+number
  lable_show_cal.set(expression)
def equal():
  try:
    global expression
    global lable_show_cal
    result=str(eval(expression))
    lable_show_cal.set(result)
  except:
    result="error"
    expression=""
    lable_show_cal
  lable_show_cal.set(result)
m=Tk()
m.option_add("font","consolas 30")
lable_show_cal=StringVar()
lable_show_cal.set(0)
expression=""

Label(m,textvariable=lable_show_cal).grid(row=0,column=0,columnspan=4)
Button(m,text="clear",command=clear).grid(row=1,column=0,columnspan=4,sticky="news")
Button(m,text="7",command=lambda:press("7")).grid(row=2,column=0)
Button(m,text="8",command=lambda:press("8")).grid(row=2,column=1)
Button(m,text="9 ",command=lambda:press("9")).grid(row=2,column=2)
Button(m,text="/",command=lambda:press("/")).grid(row=2,column=3)

Button(m,text="4",command=lambda:press("4")).grid(row=3,column=0)
Button(m,text="5",command=lambda:press("5")).grid(row=3,column=1)
Button(m,text="6",command=lambda:press("6")).grid(row=3,column=2)
Button(m,text="*",command=lambda:press("*")).grid(row=3,column=3)

Button(m,text="1",command=lambda:press("1")).grid(row=4,column=0)
Button(m,text="2",command=lambda:press("2")).grid(row=4,column=1)
Button(m,text="3",command=lambda:press("3")).grid(row=4,column=2)
Button(m,text="-",command=lambda:press("-")).grid(row=4,column=3)

Button(m,text="0",command=lambda:press("0")).grid(row=5,column=0)
Button(m,text=".",command=lambda:press(".")).grid(row=5,column=1,columnspan=2,sticky="news")
Button(m,text="+",command=lambda:press("+")).grid(row=5,column=3)

Button(m,text="=",command=equal).grid(row=6,column=0,columnspan=4,sticky="news")

m.mainloop()

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ LINK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *