วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

โค้ดการแปลงค่าเงิน ไพทอน

เนื้อหาวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3 ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยการใช้งานด้วยภาษาไพทอน 

โดยการใช้งานการเขียนโปรแกรมเรียนใช้งาน GUI ซึ่งเราจะใช้ tkinter 

ข้อควรทราบ

GUI คือ graphical user interface คือการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ส่งผลให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานโปรแกรมได้โดยกระทำผ่านตัวไอคอน ปุ่ม ลิงค์ รูปภาพ 

 

#เรียกใช้งาน GUI
import tkinter as tk
import tkinter.font as font

#สร้างหน้าต่างโปรแกรม
box = tk.Tk()
box.title("คำนวณอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ")
box.geometry('500x230')

#กำหนดชนาดตัวอักษรโปรแกรม
myFont = font.Font(family="THSarabunPSK", size=15)

#สร้างข้อความ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อ 1 ดอลลาร์  :
lblRate = tk.Label(box, text="ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อ 1 ดอลลาร์ :")
lblRate.grid(column=0, row=0, sticky=tk.W, pady=5)
lblRate.config(font=myFont)

#สร้างกล่องข้อความสำหรับป้อนข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยต่อ 1 ดอลลาร์
txtRate = tk.Entry(box, width=15)
txtRate.grid(column=1, row=0, sticky=tk.W, pady=5)
txtRate.config(font=myFont)

#สร้างข้อความ ป้อนจำนวนเงินเงินบาทไทย
lblBaht = tk.Label(box, text="ป้อนจำนวนเงินบาทไทย :")
lblBaht.grid(column=0, row=1, sticky=tk.W, pady=5)
lblBaht.config(font=myFont)

#สร้างกล่องข้อความสำหรับป้อนข้อมูลจำนวนเงินบาทไทย
txtBaht = tk.Entry(box, width=15)
txtBaht.grid(column=1, row=1, sticky=tk.W, pady= 5)
txtBaht.config(font=myFont)

#สร้างข้อความ คำนวนเงินดอลลาร์ได้ :
lblDollar = tk.Label(box, text="คำนวนเป็นเงินดอลลาร์ได้ : ")
lblDollar.grid(column=0, row=2, sticky=tk.W, pady=5)
lblDollar.config(font=myFont)

#สร้างข้อความสำหรับแสดงผลการคำนวน
lblDollarResult = tk.Label(box, text="")
lblDollarResult.grid(column=1, row=2, sticky=tk.W,pady=5)
lblDollarResult.config(font=myFont)

#สร้างฟังก์ชั่นเหตุการณ์คลิกปุ่ม เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มคำนวน เพื่อสั่งให้โปรแกรมคำนวนอัตราแลกเปลี่ยน
def clicked() :
    dollar = float(txtBaht.get()) / float(txtRate.get())
    dollar = round(dollar, 2)
    lblDollarResult.configure(text=str(dollar) + "ดอลลาร์")

#สร้างปุ่มคำนวน โดยเรียกใช้ฟังก์ชั่นเหตุการณ์คลิกปุ่ม
btn = tk.Button(box, text="คำนวน", command=clicked)
btn.grid(column=1, row=3, sticky=tk.W)
btn.config(font=myFont)

box.mainloop()

 

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ LINK

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *