วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3

เนื้อหาวิทยาการคำวณ ม.3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

เนื้อหาวิทยาการคำวณ ม.3 การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

3. การใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาการคำนวณ 3 รูป 1

3.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีดังนี้

  1. ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ เช่น word, excel, access
  2.  ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต google doc, google sheet, google forms

3.2 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูล โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

  1. ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น excel, google sheet
  2. ซอฟต์แวร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประมวลผลข้อมูลโดยเฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์ด้านการแพทย์ ซอฟต์แวร์ด้านวิศวกรรม เป็นซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะในหน่วยงานนั้น ๆ จะไม่ได้นำออกมาขายให้คนทั่วไปได้ใช้กัน

3.3 ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้างและนำเสนอข้อมูล

เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอ ซึ่งมีอยู่เยอะมาก ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมนำมาใช้เช่น

  • powerpoint
  • google slide
  • autodesk
  • photoshop

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *