วิชาพื้นฐานโปรแกรม scratch

การทำงานแบบซ้ำโปรแกรม scratch

ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจะต้องรู้การกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบลำดับ ( Sequence ) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข ( Decision ) และการทำซ้ำ ( Loop ) ซึ่งทั้ง 3 หลักการนี้จะทำให้เราสามารถออกแบบการทำงานของโปรแกรมได้ตรงกับที่เราต้องการ ในบทความนี้จะพูดถึง การทำซ้ำ ( Loop )


การทำงานแบบทำซ้ำ (Loop)

การทำงานแบบทำซ้ำ (Loop) คือการทำงานแบบซ้ำ ๆ ไปเรื่อย ๆ โดยการทำงานแบบซ้ำนั้น สามารถแบ่งออกเป็นการทำซ้ำแบบไม่จำกัดจำนวนรอบและการทำซ้ำแบบจำกัดจำนวนรอบ

  • การทำซ้ำแบบไม่จำกัดจำนวนรอบคือจะทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ 
  • การทำงานแบบจำกัดจำนวนรอบคือจะทำงานเดิม ๆ แต่เมื่อครบจำนวนรอบแล้วจะออกจากการทำงานทันที

การทำงานแบบทำซ้ำ (Loop) แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ

การทำงานแบบทำซ้ำไม่จำกัดจำนวนรอบ โปรแกรม scratch

อธิบายการทำงาน

คำสั่งที่ 1 หมายเลข 1 กดธงเขียว (GO)

คำสั่งที่ 2 หมายเลข 2 คำสั่ง forever เป็นคำสั่งทำซ้ำแบบไม่จำกัดจำนวนรอบโดยจะทำงานในหมายเลข 3 และ 4

คำสั่งที่ 3 หมายเลข 3 พูดคำว่า Hello! 1 วินาที 

คำสั่งที่ 4 หมายเลข 4 รอ 3 วินาที เมื่อครบ 3 วินาทีแล้วจะกลับขึ้นไปทำในหมายเลข 3 แล้วก็ทำวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่จบสิ้น


การทำงานแบบทำซ้ำ (Loop) แบบจำกัดจำนวนรอบ

การทำงานแบบทำซ้ำจำกัดจำนวนรอบ โปรแกรม scratch

อธิบายการทำงาน

คำสั่งที่ 1 หมายเลข 1 กดธงเขียว (GO)

คำสั่งที่ 2 หมายเลข 2 คำสั่ง repeat  เป็นคำสั่งทำซ้ำแบบจำกัดจำนวนรอบ กำหนดไว้ 10 รอบโดยจะทำงานในหมายเลข 3 และ 4

คำสั่งที่ 3 หมายเลข 3 พูดคำว่า Hello! 1 วินาที 

คำสั่งที่ 4 หมายเลข 4 รอ 3 วินาที เมื่อครบ 3 วินาทีแล้วจะกลับขึ้นไปทำในหมายเลข 3 แล้วก็ทำวนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนครบ 10 ครั้ง เริ่มนับตั้งแต่การแสดงครั้งที่ 1 เมื่อครบ 10 ครั้งจะออกจาก loop ทันที 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *