วิชาพื้นฐานโปรแกรม scratch

การทำงานตามเงื่อนไข โปรแกรม scratch

ในการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมสิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ที่เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรมจะต้องรู้การกำหนดขั้นตอนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน โดยมีโครงสร้างการควบคุมพื้นฐาน 3 หลักการ ได้แก่ การทำงานแบบลำดับ ( Sequence ) การเลือกกระทำตามเงื่อนไข ( Decision ) และการทำซ้ำ ( Loop ) ซึ่งทั้ง 3 หลักการนี้จะทำให้เราสามารถออกแบบการทำงานของโปรแกรมได้ตรงกับที่เราต้องการ ในบทความนี้จะพูดถึง การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision )


การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision )

การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision ) คือ มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาและมีการตรวจสอบเงื่อนไข โดยโปรแกรม scratch จะมีบล็อกคำสั่งให้เลือกใช้คือ

  • บล็อกคำสั่ง if บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขเป็นจริง 
  • บล็อกคำสั่ง if else บล็อกคำสั่งนี้จะทำงานสองทางคือหากเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานใน if แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะทำงานใน else
  • เราสามารถนำบล็อกคำคั่ง if หรือ if else มาทำเป็นเงื่อนไขซ้อน ๆ กันได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรมเอง

การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision ) การใช้ if

การทำงานตามเงื่อนไข โปรแกรม scratch

อธิบายการทำงาน

ทำงานคำสั่งที่ 1 หมายเลข 1 กดธงเขียว (GO)

ทำงานคำสั่งที่ 2 หมายเลข 2  กำหนดตัวแปรชื่อ set number มีค่าเท่ากับ 10

ทำงานคำสั่งที่ 3 หมายเลข 3 มีการกำหนดเงื่อนไขขึ้นมาคือ ถ้า ตัวแปร set number มีค่ามากกว่า 5 ถ้าเป็นจริงจะทำงานในคำสั่งที่ 4 เเละ 5

ทำงานคำสั่งที่ 4 หมายเลข 4 เดิน 10 steps

ทำงานคำสั่งที่ 5 หมายเลข 5 เปลี่ยนรูปแบบ


การทำงานตามเงื่อนไข ( Decision ) การใช้ if else

การทำงานตามเงื่อนไข if else โปรแกรม scratch

อธิบายการทำงาน

  • หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทำงานที่หมายเลขที่ 1 นั่นคือเดินไปขวา 100 
  • หากเงื่อนไขเป็นเท็จ จะทำงานที่หมายเลขที่ 2 นั่นคือเดินไปทางซ้าย 100

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *