วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4

บทที่ 3 การพัฒนาโครงงาน สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ม.4

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ ม.4

บทที่ 3 การพัฒนาโครงงาน

โครงงาน หมายถึง วิธีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เราศึกษา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเกิดประโยชน์

การพัฒนาโครงงาน หมายถึง การกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดจากความสนใจของผู้ที่จะทำโครงงาน มีการออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติจนได้ผลที่เกิดจากการทำผลแล้ว จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ
เหตุผลในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคือ

  • เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • การเป็นผู้นำ
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • การเขียนรายงาน

โครงงาน

 

ตัวอย่างโครงงานต่าง ๆ

  • โครงงานพัฒนาแอปพลิเคชั่นการเรียนรู้ภาษาอีสาน
  • โครงงานพัฒนาอุปกรณ์ Iot
  • โครงงานออกแบบหุ่นยนต์ทำภารกิจด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว (microbit)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *