วิจัยในชั้นเรียน 2020 การพัฒนาสื่อการสอนบนเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนธัญบุรี

วิจัยในชั้นเรียน การ

Read more

ไฟล์ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 2 ด้านการปฏิบัติงาน

การเตรียมความพร้อมแล

Read more

ไฟล์ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบ 2 ด้านการปฏิบัติตน

การเตรียมความพร้อมแล

Read more

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมในรูปแบบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

รายงานผลการเข้าร่วมอ

Read more