ความรู้เพิ่มเติมประชาสัมพันธ์

การเพิ่มการตวจสอบการเก็บค่าประเภทตัวเลขและข้อความ google form

การเพิ่มการตรวจสอบประเภทตัวเลข

ในกาารเพิ่มการตรวจสอบประเภทตัวเลขใน Form นั้น มีให้เลือกอยู่ 10 ตัวเลือกด้วยกัน ซึ่งแต่ละตัวนั้นใช้อย่างไรและจะแสดงผลอย่างไรนั้นสามารถศึกษาได้ในบล็อกนี้เลยครับ

 1. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก มากกว่า ระบบจะให้ใส่ตัวเลข หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มของเรากรอกตัวเลขที่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราได้กำหนดผู้ใช้งานก็ไม่สามารถกดส่งคำตอบได้
 2. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก มากกว่าหรือเท่ากับ ระบบจะให้ใส่ตัวเลข หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มของเรากรอกตัวเลขที่น้อยกว่าค่าที่เราได้กำหนดผู้ใช้งานก็ไม่สามารถกดส่งคำตอบได้ ผู้ใช้งานจะกดส่งคำตอบได้เฉพาะในกรณีที่ใส่ค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าที่เราได้กำหนดไว้
 3. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก น้อยกว่า ระบบจะให้ใส่ตัวเลข หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มของเรากรอกตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราได้กำหนดผู้ใช้งานก็ไม่สามารถกดส่งคำตอบได้
 4. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก น้อยกว่าหรือเท่ากับ ระบบจะให้ใส่ตัวเลข หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มของเรากรอกตัวเลขที่มากกว่าค่าที่เราได้กำหนดผู้ใช้งานก็ไม่สามารถกดส่งคำตอบได้
 5. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก เท่ากับ ระบบจะให้ใส่ตัวเลข หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มของเรากรอกตัวเลขที่มากกว่าหรือน้อยกว่าค่าที่เราได้กำหนดผู้ใช้งานก็ไม่สามารถกดส่งคำตอบได้
 6. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก ไม่เท่ากับ ระบบจะให้ใส่ตัวเลข หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มของเรากรอกตัวเลขที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าที่เราได้กำหนดผู้ใช้งานถึงจะสามารถกดส่งคำตอบได้
 7. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก ระหว่าง ระบบจะให้ผู้ที่สร้างฟอร์มใส่ตัวเลขจำนวน 2 ชุด ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขชุดที่ 1 คือ 10 และตัวเลขชุดที่ 2 คือ 20 ผู้ที่เข้ามาใช้งานฟอร์มของเราจะกดส่งคำตอบได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานฟอร์มกรอกตัวเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่ 10-20
 8. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก ไม่อยู่ระหว่าง ระบบจะให้ผู้ที่สร้างฟอร์มใส่ตัวเลขจำนวน 2 ชุด ยกตัวอย่างเช่นตัวเลขชุดที่ 1 คือ 10 และตัวเลขชุดที่ 2 คือ 20 ผู้ที่เข้ามาใช้งานฟอร์มของเราจะกดส่งคำตอบได้ในกรณีที่ผู้ใช้งานฟอร์มกรอกตัวเลขอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเลขตั้งแต่ 10-20
 9. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก ตัวเลข ระบบจะให้ใส่ตัวเลข ผู้เข้ามาใช้ฟอร์มจะกดส่งคำตอบได้หากกรอกตัวเลขทั้งที่เป็นเลขตัวนวนเต็มหรือทศนิยม
 10. การเก็บค่าตัวเลข และเลือก เลขจำนวนเต็ม ระบบจะให้ใส่ตัวเลข ผู้เข้ามาใช้ฟอร์มจะกดส่งคำตอบได้เฉพาะใส่ค่าตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็ม หากใส่และที่เป็นทศนิยมจะกดส่งคำตอบไม่ได้

การเพิ่มการตรวจสอบประเภทข้อความ

ในกาารเพิ่มการตรวจสอบประเภทข้อความใน Form นั้น มีให้เลือกอยู่ 4 ตัวเลือกด้วยกัน ซึ่งแต่ละตัวนั้นใช้อย่างไรและจะแสดงผลอย่างไรนั้นสามารถศึกษาได้ในบล็อกนี้เลยครับ

 1. การเก็บค่าข้อความ และเลือก มี ระบบจะให้ผู้สร้างฟอร์มใส่คำที่ต้องการให้มีคำนี้ในคำตอบ หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มตอบคำถามโดยมีคำนี้อยู่ในคำตอบระบบถึงจะให้กดส่งคำตอบได้ แต่หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มตอบคำถามที่ไม่มีคำที่ผู้สร้างฟอร์มได้กำหนดไว้ก็ไม่สามารถที่จะกดส่งคำตอบได้
 2. การเก็บค่าข้อความ และเลือก ไม่มี ระบบจะให้ผู้สร้างฟอร์มใส่คำที่ต้องการให้ไม่มีในคำตอบ หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มตอบคำถามโดยมีคำนี้อยู่ในคำตอบระบบจะไม่ให้กดส่งคำตอบได้ แต่หากผู้เข้ามาใช้ฟอร์มตอบคำถามที่ไม่มีคำที่ผู้สร้างฟอร์มได้กำหนดไว้ในคำตอบถึงจะสามารถที่จะกดส่งคำตอบได้
 3. การเก็บค่าข้อความ และเลือก ที่อยู่อีเมล ระบบจะเก็บข้อมูลที่เป็นอีเมล์ หากใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่เมลระบบก็จะไม่ให้ผู้เข้ามาใช้ฟอร์มกดส่งคำตอบ
 4. การเก็บค่าข้อความ และเลือก URL ระบบจะให้ผู้สร้างฟอร์มใส่ลิงค์เว็บไซต์

การเพิ่มการตรวจสอบประเภทความยาว

ในกาารเพิ่มการตรวจสอบประเภทความยาวใน Form นั้น มีให้เลือกอยู่ 2 ตัวเลือกด้วยกัน ซึ่งแต่ละตัวนั้นใช้อย่างไรและจะแสดงผลอย่างไรนั้นสามารถศึกษาได้ในบล็อกนี้เลยครับ

 1. การเก็บค่าความยาว และเลือก จำนวนอักขระสูงสุด ระบบจะให้ผู้สร้างฟอร์มใส่จำนวนตัวเลข ในกรณีที่ ใส่เป็น 6 ตัว หากผู้เข้ามาใช้แบบฟอร์มใส่ค่าตัวเลขที่มากกว่า 6 ตัว ระบบจะไม่ให้กดส่งคำตอบ
 2. การเก็บค่าความยาว และเลือก จำนวนตัวอักษรขั้นต่ำ ระบบจะให้ผู้สร้างฟอร์มใส่จำนวนตัวเลข ในกรณีที่ ใส่เป็น 6 ตัว หากผู้เข้ามาใช้แบบฟอร์มใส่ค่าตัวเลขที่น้อยกว่า 6 ตัว ระบบจะไม่ให้กดส่งคำตอบ

“จากที่กล่าวไปข้างต้นนั้นผู้ที่ได้เข้ามาอ่านเว็บไซต์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเก็บค่าต่าง ๆ ได้ หากต้องการศึกษาบทความต่าง ๆ ของเว็บไซต์เราสามารถเข้าไปชมได้ที่ wuttichaiteacher

บทความดี ๆ มีประโยชน์ —> click

บทความความรู้เพิ่มเติม —> click

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *