ความรู้เพิ่มเติมบทความดีมีประโยชน์ประชาสัมพันธ์

แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู

แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”
ประจำปีการศึกษา 2566 เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคัดเลือก
“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลในการเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและจริยธรรมเอกสารฉบับนี้นำเสนอผลการประพฤติปฏิบัติตน และการปฏิบัติงานตามคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ 1. พอเพียง 2. กตัญญู 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. ความรับผิดชอบ และ 5. อุดมการณ์คุณธรรม พร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามข้อเท็จจริง ซึ่งผลงานที่นำเสนอนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนของข้าพเจ้าที่ทุ่มเท มุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีกับนักเรียน คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชน


ดาวน์โหลดไฟล์ แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู

ไฟล์รูปเล่ม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู .doc

ไฟล์ หน้าปก 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู canva

ไฟล์ 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู .pdf

ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *