บทความดีมีประโยชน์ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบเสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล “เพชรเสมา สพม.ปทุมธานี” ประเภทรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น

ดาวน์โหลดไฟล์ เพชรเสมา ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

แบบเสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล “เพชรเสมา สพม.ปทุมธานี” ประเภทรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น

แบบเสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล
“เพชรเสมา สพม.ปทุมธานี” ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภทรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น เอกสารเล่มนี้เป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนดี และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ คุณสมบัติเฉพาะ ที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่แสดงถึงความสามารถและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน มีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย และที่ขาดไม่ได้ก็คือการมีแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่สอน ในส่วนของผลงานแสดงให้เห็นถึงแผนการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาที่สอน และแบบรายงานประวัติและผลงานที่สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนและเป็นแบบอย่างได้ และผลงานอื่น ๆ

สร้างสรรค์ผลงานโดยนายวุฒิชัย แม้นรัมย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนธัญบุรี


ดาวน์โหลดไฟล์ เพชรเสมา ครูผู้สอนดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

ไฟล์รูปเล่ม เพชรเสมา .doc

ไฟล์หน้าปก เพชรเสมา แก้ไข้ได้

ไฟล์ pdf เพชรเสมา


ครูวุฒิชัย แม้นรัมย์ ขอขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ 😬😬😬

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *