วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (c)

ตัวดำเนินการเพิ่มค่าและการลดค่า ภาษาซี c programming

สำหรับเครื่องหมายคำนวณทางคณิตศาสตร์ประเภทการเพิ่มค่าหรือลดค่า สามารถนำไปประยุกต์ร่วมกับการใช้คำสั่งเกี่ยวกับการทำงานแบบวนรอบ หรือนำไปใช้เป็นตัวช่วยในการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

เครื่องหมายและการดำเนินงานการเพิ่มค่าและการลดค่า ภาษาซี (c)

++ หมายถึงเพิ่มค่าที่ละ 1

ตัวอย่างการใช้งาน ++ เช่น

A = ++B ความหมายคือ เพิ่มค่าให้ตัวแปร B 1 ค่า ก่อนที่จะนำค่าตัวแปร B ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร A

A = B++ ความหมายคือ นำค่าตัวแปร B ไปไว้ที่ตัวแปร A จากนั้นถึงเพิ่มค่าตัวแปร B 1 ค่า


— หมายถึงลดค่าที่ละ 1

ตัวอย่างการใช้งาน — เช่น

A = –B ความหมายคือ ลดค่าตัวแปร B 1 ค่า ก่อนที่จะนำค่าตัวแปร B ไปเก็บไว้ที่ตัวแปร A

A = B– ความหมายคือ นำค่าตัวแปร B ไปไว้ที่ตัวแปร A จากนั้นถึงลดค่าตัวแปร B 1 ค่า


ตัวอย่างเครื่องหมายและการดำเนินงานการเพิ่มค่าและการลดค่า ภาษาซี (c)

#include <stdio.h> 
main()
{
 int a = 2; 
 int b = 5;
 int c = 6;
 int d = 7;
 int e =++a;
 int f =b++;
 int g =--c;
 int h =d--;
 printf ("%d\n",e);
 printf ("%d\n",f);
 printf ("%d\n",g);
 printf ("%d\n",h);
}

ผลลัพธ์ที่ได้

3
5
5
7

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *