วิชาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (c)

เครื่องหมายเปรียบเทียบ ภาษาซี c programming

เครื่องหมายเปรียบเทียบ ภาษาซี (c) ใช้ในการเปรียบเทียบค่า ว่ามีค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในการเป็นตัวตัดสินใจ หรือการเลือกกระทำ ก่อนอื่นจะต้องทราบเครื่องหมายต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องหมายการเปรียบเทียบภาษาซี (c)

เครื่องหมาย == หมายถึงเท่ากับ

เครื่องหมาย != หมายถึงไม่เท่ากับ

เครื่องหมาย < หมายถึงน้อยกว่า

เครื่องหมาย <= หมายถึงน้อยกว่าหรือเท่ากับ

เครื่องหมาย > หมายถึงมากกว่า

เครื่องหมาย >= หมายถึงมากกว่าหรือเท่ากับ


เครื่องหมายทางตรรกศาสตร์

เครื่องหมายตรรกศาสตร์นำมาใช้ในการพิจารณาผลลัพธ์ เครื่องหมายที่ใช้สำหรับการดำเนินการทางตรรกศาสตร์มีอยู่ 3 ชนิดคือ && , ||, !

เครื่องหมาย

&& เรียกว่า and ภาษาไทยใช้คำว่า และ มีค่าความจริง กรณีเดียวคือ จริงและจริง เป็นจริง นอกนั้นเป็นเท็จทุกกรณี

|| เรียกว่า or ภาษาไทยใช้คำว่า หรือ มีความเป็นเท็จ กรณีเดียวคือ เท็จและเท็จ เป๋นเท็จ นอกนั้นเป็นจริงทุกกรณี

! เรียกว่า not ภาษาไทยใช้คำว่านิเสธ มีความความจริงตรงกันข้ามกับค่านั้น ๆ 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *