วิชาพื้นฐานการใช้งานไมโครบิต (micro bit)

คำสั่ง logic บอร์ดไมโครบิต (microbit)

คำสั่งเมื่อมีเงื่อนไขให้เปรียบเทียบและเป็นการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำนั้น จะอยู่ในหมวดของคำสั่ง Logic ซึ่งมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ค่า ดังหมายเลข 1 และ 2

คำสั่ง logic บอร์ดไมโครบิต

คำสั่ง logic บอร์ดไมโครบิต microbit

หมายเลขที่ 1 บล็อกคำสั่งการตัดสินใจเป็นการกำหนดค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง จริง และเท็จ หากได้ค่าตรงตามที่เรากำหนดจะทำคำสั่งภายในบล็อก if … then

หมายเลขที่ 2 บล็อกคำสั่งบล็อกคำสั่งการตัดสินใจเป็นการกำหนดค่าใดค่าหนึ่งระหว่าง จริง และเท็จ หากได้ค่าตรงตามที่เรากำหนดจะทำคำสั่งภายในบล็อก if … then แต่หากไมต่ตรงตามที่เรากำหนดจะกระโดดไปทำในส่วนของ else


หมายเลขที่ 3 บล็อกคำสั่งการเปรียบเทียบทางคณิตศาสตร์


หมายเลขที่ 4 บล็อกคำสั่งเปรียบเทียบนิพจน์เชิงตรรกะ and คือ และ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะได้ค่าความจริงกรณีเดียวคือ จริง and จริง ถึงจะเป็นจริง นอกนั้นเป็นเท็จหมดเลย

หมายเลขที่ 5 บล็อกคำสั่งบล็อกคำสั่งเปรียบเทียบนิพจน์เชิงตรรกะ or คือ หรือ เมื่อเปรียบเทียบแล้วจะได้ค่าความเท็จกรณีเดียวคือ เท็จ or เท็จ ถึงจะเป็นเท็จ นอกนั้นเป็นจริงหมดเลย

หมายเลขที่ 6 บล็อกคำสั่งนิเสธ คือค่าที่เป็นค่าตรงกันข้ามกับค่านั้น ๆ

หมายเลขที่ 7 บล็อกคำสั่งค่าความจริงเป็นจริง

หมายเลขที่ 8 บล็อกคำสั่งค่าความจริงเป็นเท็จ


“เพิ่มเติมหมายเลข 1 และ 2 เราสามารถเพิ่มบล็อกหรือเพิ่มเงื่อนไขให้มากกว่าที่ระบบให้มาก็ได้ วิธีการทำคือคลิกที่รูปไอคอนบวก”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *