วิชาภาษาจาวา (java)

การเปรียบเทียบ ภาษาจาวา

การเปรียบเทียบค่า ใช้ในการประยุกต์ในการทำโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ใช้เพื่อเปรียบเทียบค่าหากค่าเป็นจริงจะแสดง true ส่วนหากเป็นเท็จจะแสดง false 

สัญลักษณ์ที่ใช้เปรียบเทียบภาษาจาวา

> คือ มากกว่า
>= คือ มากกว่าหรือเท่ากับ
< คือ น้อยกว่า
<= คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
== คือ เท่ากับ
!= คือ ไม่เท่ากับ
&& คือ และ
|| คือ หรือ

 

class Testboolean 
{
	public static void main(String[] args) 
	{
		int a = 20;
		int b = 5;
		float d = 20;
		boolean c = true;
		boolean e = false;
		System.out.println(a>b);   
		System.out.println(a>=b);
		System.out.println(a<b);
		System.out.println(a<=b);
		System.out.println(a==b);
		System.out.println(a!=b);
		System.out.println(c&&e);
		System.out.println(c||e);
	}
}

ข้อควรทราบ

ตัวดำเนินการตรรกทางคณิตศาสตร์ในที่นี้เราจะใช้อยู่  2 ตัวคือ และ กับ หรือ

ในส่วนของ และ จะใช้สัญลักษณ์ && ค่าความจริงเพียงกรณีเดียวคือ true และ true จะเป็น true นอกนั้นเป็น false ทั้งหมด

ในส่วนของ หรือ จะใช้สัญลักษณ์ || ค่าความจริงเป็นเท็จมีเพียงกรณีเดียวคือ false และ false จะเป็น false นอกนั้นเป็น true ทั้งหมด

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *