ประชาสัมพันธ์

โมเดลการสอน วัยฒิชุด model โมเดลการสอนสมัยใหม่ 2021

สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโมเดลการสอนของผมเอง ผมตั้งชื่อมันว่า วัยฒิชุด model โมเดลนี้เป็นโมเดลที่ผมได้สร้างขึ้นมาเอง จากประสบการณ์ในด้านการสอนของตนเองมาอย่างน้อย 3 ปี และเกิดจากการ ผ่านการเข้าร่วมการอบรมต่าง ๆ จนเกิดเป็นวงจรวัยฒิชุดขึ้นมา วงจรโมเดลนี้มีจุดเด่น ๆ คือการชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเราได้เรียนในบทเรียนนี้ ซึ่งเป็นการโน้มน้าวใจและเป็นการเสริมแรงให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี เพราะผู้เรียนจะทราบว่าเขาเรียนเนื้อหานี้แล้วเขาจะได้อะไร สามารถนำมาประยุกต์ ขยายผล ต่อยอดทำอะไรได้ วงจรโมเดลนี้จะมีประสิทธิภาพมาก ๆ หากนำมาใช้กับรายวิชาที่มีการใช้เครื่องมือ การลงมือปฏิบัติ 

วงจรโมเดล วัยฒิชุด model

โมเดลการสอนสมัยใหม่

ประกอบด้วย 5 ขั้น

  1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน (Warm up) เป็นขั้นตอนในการพูดเชื่อมโยงกับความรู้เก่า ๆ นักเรียน อาจจะมีการทำข้อสอบก่อนเรียน การเล่นเกมส์ก่อนเริ่มบทเรียน หรือการถามคำถามฃ
  2. ขั้นประโยชน์ที่จะได้รับ (Expected benefits) เป็นขั้นตอนของการชี้แจงว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนในเนื้อหานี้คืออะไร อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการนำเข้าสู่บทเรียนแต่ที่จริงแล้วพยายามชี้แจงถึงประโยชน์ที่ลึกลงไปหรือการเชื่อมโยงต่าง ๆ
  3. ขั้นเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ (Practice) เป็นขั้นตอนของการศึกษา หรือการลงมือกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งชิ้นงานที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของงานที่จับต้องได้หรืองานที่จับต้องไม่ได้
  4. ขั้นประยุกต์ใช้ (Production) ขั้นตอนของการประยุกต์ใช้งานเป็นส่วนของการที่จะนำเนื้อหาที่ได้จากขั้นตอนที่ 3 ไปประยุกต์ใช้งานทำอะไรได้
  5. ขั้นประเมินผล (Evalution) ขั้นตอนสุดท้ายของวงจรโมเดล วัยฒิชุด model เป็นการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ว่าเกิดผลอย่างไร ด้วยเครื่องมือการวัดโดยครูผู้สอนเป็นผู้ออกแบบเครื่องมือวัดเอง

“ขอบคุณครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเรามีบทความดี ๆ มากมาย สามารถเข้าชมได้ที่หมวดหมู่ที่อยู่ทางด้านขวามือ หากเว็บไซต์ของเรามีข้อผิดพลาดประการใด ทางเว็บไซต์ขอโทษไว้ ณ ที่นี่ด้วย”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *