ประชาสัมพันธ์

สื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ม.1

รวมสื่อการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ม.1

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1—>click

บทที่ 1 เรื่องแนวคิดเชิงนามธรรม

  1. แนวคิดเชิงนามธรรม วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1

  2. การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1

  3. สรุปบทที่ 1 แนวคิดเชิงนามธรรม วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1

บทที่ 2 เรื่องการแก้ปัญหา

  1. การแก้ปัญหา วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1

  2. การเขียนรหัสจำลองและผังงาน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1

  3. ภาษาโปรแกรม วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ม.1

 

อ้างอิง
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)” สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *