วิชาภาษาไพทอน (python)

การใช้เงื่อนไข if ภาษาไพทอน

ในการสร้างเงื่อนไขในการตัดสินใจทำอะไรสักหนึ่งอย่าง เราจำเป็นจะต้องใช้คำสั่ง if เข้ามาช่วย ซึ่ง if จะทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขมีค่าความจริงเป็นจริงเสมอ

เราจะต้องสร้างเงื่อนไขใน if และอย่าลืม ปิดด้วยเครื่องหมาย : ด้วยนะครับ หากเงื่อนไขเป็นจริงจะทำงานในบรรทัดต่อมา

ตัวอย่างคำสั่งการใช้งาน if

a= 30
if a>=30 :
    print ("ถูกต้อง")

ผลที่ได้จากการทำงานของโปรแกรมคือ การแสดงผลคำว่า ถูกต้อง

ตัวอย่างคำสั่งการใช้งาน if นำมาประยุกต์

 

print ("ระบบกรอกข้อมูลอายุ (ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี)")
a=int(input("กรอกอายุของท่าน-->"))
if a>=18:
    print("อายุของท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด")

ผลการทำงานของโปรแกรม หากกรอก ตัวเลข 19 เข้าไป คือ

ระบบกรอกข้อมูลอายุ (ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
กรอกอายุของท่าน–>19
อายุของท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการทำงานของโปรแกรม หากกรอก ตัวเลข 17 เข้าไปคือ

ระบบกรอกข้อมูลอายุ (ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
กรอกอายุของท่าน–>17

จะเห็นได้ว่า if จะทำงานแสดงผลค่าเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ หากเหตุการณ์เป็นเท็จ if จะไม่ทำงานคำสั่งภายใน if

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *