วิชาภาษาไพทอน (python)

การเปรียบเทียบค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ภาษาไพทอน

การเปรียนเทียบค่าที่มีค่าความจริงเป็นจริง หรือเป็นเท็จนั้น ในภาษาไพทอนสามารถเข้าคำสั่งได้สั้นมาก ๆ และเข้าใจได้ง่ายมาก ๆ เช่นกัน ดังตัวอย่างที่แสดง

ตัวอย่างคำสั่งการเปรียบเทียบ จริง เท็จ

print(2 > 3)
print(3 >= 3)
print(10 < 9)
print(10 <= 9)
print(10 == 10)

ผลที่ได้ จากคำสั่งด้านบน

False
True
False
False
True

สัญลักษณ์ที่ต้องทราบคือ

  1.  > คือสัญลักษณ์ มากกว่า
  2. => คือสัญลักษณ์ มากกว่าหรือเท่ากับ
  3. < คือสัญลักษณ์ น้อยกว่า
  4. <= คือสัญลักษณ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ
  5.  == คือสัญลักษณ์ เท่ากับ

เราสามารถใช้ฟังก์ชัน bool() เพื่อตรวจ ตรวจสอบตัวแปร และค่าต่าง ๆ ได้ โดยจะได้ผลลัพธ์กลับมาเป็นค่า True หรือ False
ซึ่งจะมีค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จนั้นจะเป็นดังนี้

  • หากเป็นข้อมูลชนิดตัวเลข จะได้ค่าเป็นจริงเสมอ ยกเว้น เลข 0
  • หากเป็นข้อมูลชนิดข้อความ จะได้ค่าเป็นจริงเสมอ ยกเว้นไม่มีค่าอะไรเลยจะได้ค่าเป็นเท็จ

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชั่น bool()

x=10
xx=0
y="สวัสดี"
yy=""
print(bool(x))
print(bool(xx))
print(bool(y))
print(bool(yy))

ผลที่ได้ จากคำสั่งด้านบน

True
False
True
False

เราสามารถนำฟังก์ชันกลุ่มนี้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบค่าต่าง ๆ ได้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เขียนโปรแกรมจะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำอะไร…

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *