วิชาภาษาไพทอน (python)

การใช้เงื่อนไข if และ else ภาษาไพทอน

จากบทความก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้งานคำสั่ง if ซึ่ง คำสั่ง if นั้นจะกระทำก็ต่อเมื่อมีค่าความจริงเป็นจริง หากค่าที่ได้มีค่าเป็นเท็จ โปรแกรมจะไม่ทำงาน ดังนั้นหากต้องการให้มีการทำงานต่อเมื่อได้ค่าเป็นเท็จจำเป็นจะต้องใช้งาน else เข้ามาช่วย ซึ่งมีรูปแบบการเขียนง่าย ๆ ดังนี้


โครงสร้างคำสั่ง if else

if       ตัวแปร      เงื่อนไข :

          คำสั่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น

else     :

        คำสั่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น 


ตัวอย่างคำสั่ง if else

print ("ระบบกรอกข้อมูลอายุ (ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี)")
a=int(input("กรอกอายุของท่าน-->"))
if a>=18:
    print("อายุของท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด")
else:
    print("อายุของท่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด")

ผลที่ได้จากเมื่อโปรแกรมทำงาน กรณีกรอกตัวเลข 19

ระบบกรอกข้อมูลอายุ (ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
กรอกอายุของท่าน–>19
อายุของท่านผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ผลที่ได้จากเมื่อโปรแกรมทำงาน กรณีกรอกตัวเลข 17

ระบบกรอกข้อมูลอายุ (ต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี)
กรอกอายุของท่าน–>17
อายุของท่านไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด


การนำคำสั่ง if else มาใช้ในการทำงานสามารถประยุกต์ทำงานได้หลายด้านมาก ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้เขียนโปรแกรมว่าต้องการเขียนโปรแกรมทำอะไร มีเงื่อนไขอะไรที่ต้องใช้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *