วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

คำอธิบายรายวิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ipst-microbox

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 • วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    

 • เวลาเรียน 80 ชั่วโมง จำนวน 2 หน่วยกิต

คำอธิบายรายวิชาหุ่นยนต์ ipst

ศึกษารูปแบบการทำงานของหุ่นยนต์ ชุดกล่องสมองกล  IPST-MicroBOX การทำงานของบอร์ด IPST ด้วยภาษา ที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยโปรแกรม Arduino ศึกษาชุดคำสั่งที่ถูกเก็บไว้ในไลบรารี่ ipst.h การแสดงผลผ่านทางหน้าจอบอร์ด IPST การขับมอเตอร์ในลักษณะต่าง ๆ วิธีการประยุกต์ใช้เซนเซอร์ในการอ่านค่าหรือรับค่าต่าง ๆ พร้อมทั้งนำมาใช้ในการแก้ปัญหาการทำภารกิจ เรียนรู้โลกของหุ่นยนต์ที่มีผลต่อการพัฒนา ด้านต่าง ๆ

จากการเรียนรู้นักเรียนจะเกิดความเข้าใจ ทักษะการสังเกต รู้จักการใช้เหตุและผล มีการคิดวิเคราะห์และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดหรือเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์

 ผลการเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถประกอบหุ่นยนต์ IPST-MicroBOX ได้อย่างสมบูรณ์
 2. นักเรียนเรียนรู้โครงสร้างของภาษาที่เขียนด้วยโปรแกรม Arduino ในการควบคุมบอร์ด IPST
 3. นักเรียนเขียนชุดคำสั่งแสดงผลออกทางหน้าจอได้
 4. นักเรียนเขียนชุดคำสั่งในการควบคุมการขับมอเตอร์ให้ทำงานตามคำสั่งได้
 5. นักเรียนเขียนชุดคำสั่งในการรับค่าข้อมูลด้วยเซนเซอร์ต่าง ๆ ได้
 6. นักเรียนเขียนชุดคำสั่งในการควบคุมหุ่นยนต์ในการทำงานตามภารกิจได้
 7. นักเรียนเรียนรู้โลกของหุ่นยนต์ที่มีผลต่อด้านต่าง ๆ ของมนุษย์

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้

เว็บไซต์ของเรามีสื่อการสอนมากมาย เช่น

วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.3
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.4
วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1
วิชาการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์
วิชาการสร้างงานบนเครือข่าย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *