วิชาวิทยาการคำนวณ ม.2

แนวคิดเชิงคำนวณ คืออะไร

แนวคิดเชิงคำนวณ เป็นคำที่นักเรียนค่อนข้างจะเคยได้ยินคำนี้มาก่อน ในการเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 บทที่ ที่กล่าวว่าแนวคิดเชิงนามธรรมเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณ 

สรุปแนวคิดเชิงคำนวณ คืออะไร?

แนวคิดเชิงคำนวณ คือ วิธีการคิดในรูปแบบต่าง ๆ โดยที่วิธีการคิดนั้น ๆ ล้วนมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการคิด มีลำดับขั้นตอนการเกิดก่อน การเกิดหลังที่ชัดเจน เช่นแนวคิดเชิงนามธรรม  มีจุดประสงค์เพื่อแก้ปัญหา ทำความเข้าใจ ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ

แนวคิดเชิงคำนวณนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเราได้อย่างไร

นำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง และตรงจุด

สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ 2 2

ชิ้นงานให้นักเรียนทำภายในห้องเรียน

  • ให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการหาผลรวมน้ำหนักของสมาชิกในชั้นเรียน
  • ทำลงใน google slide
  • สุ่มตัวอย่างชิ้นงานที่นักเรียนทำ มาให้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันวิเคราะห์
  • ครูผู้สอนเสริมการใช้งานโปรแกรม google slide ให้นักเรียน เพื่อจะได้มีทักษะในการใช้โปรแกรมไปพร้อมกับการเรียนในเนื้อหา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *