วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

บทที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาการคำนวณ ม.1

เนื้อหาในอาทิตย์นี้เราจะมาทำความเข้าใจกับคำว่า ข้อมูล และนักเรียนจะต้องสามารถแยกประภทของข้อมูลแต่ละประเภทได้ และรู้จักกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล

บทที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ

กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน เกมส์ Kahoot บทที่ 3 (สำหรับครูผู้สอน)

ข้อมูลหมายถึงอะไร? 

ดูวิดีโอนี้มีคำตอบ

ตอบคำถามจากวิดีโอด้านบน

 

ข้อมูล หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา เป็นทั้งสิ่งที่จับต้องได้และไม่สามารถจับต้องได้

สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว

 ใช้รูปนี้เพื่อหาคำตอบของคำว่าข้อมูลและสารสนเทศ

ภาพที่เห็นคือสารสนเทศ ที่เกิดจากการนำข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื่อโควิดของแต่ละจังหวัดมารวมกัน สร้างเป็นรูปภาพที่เป็นสารสนเทศสรุปให้ประชาชนเข้าใจ มองเห็นภาพรวม แต่เรารู้หรือไมว่าแล้วข้อมูลเหล่านี้มันมาจากไหน คำตอบคือก็มาจากจะนวนผู้ติดเชื้อของแต่ละจังหวัด

ข้อมูลแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ดูวิดีโอนี้มีคำตอบ

ตอบคำถามจากวิดีโอด้านบน

 

“แหล่งข้อมูล หมายถึง ต้นเนิดของข้อมูล หรือที่มาของข้อมูล ข้อมูลการเพาะเห็ดนางฟ้าชุมชนจังหวัดปทุมธานี แหล่งข้อมูลก็คือชุมชนจังหวัดปทุมธานี ที่ทำการเพาะเห็ดนางฟ้า”

ข้อมูลแบ่งตามลักษณะของการได้มานั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ

  1. ข้อมูลปฐมภูมิ
  2. ข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลทั้งสองอย่างมีความแตกต่างกันอย่างไร วิดีโอนี้มีคำตอบครับ

รวมกันแสดงความคิดเห็นกันหน่อย

วิธีการรวบรวบข้อมูล?

วิธีการในการรวบรวมข้อมูลนั้นมีอยู่หลายวิธีมาก ๆ แต่ในสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันเพียง 6 วิธีก็พอนะครับ

  1. การสัมภาษณ์
  2. การทดลอง
  3. การทบทวนเอกสาร
  4. การสำมะโน
  5. การทดสอบ
  6. การวิจัย

แต่ละวิธีนั้นคืออะไร วิดีโอนี้มีคำตอบครับ

3 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการรวบรวมข้อมูล

3 สิ่งนั้นมีอะไรบ้างวิดีโอนี้มีคำตอบครับ

ข้อมูลขนาดใหญ่คืออะไร (บิกดาต้า)(BIG DATA)

หมายถึงแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ ที่สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ หรือไปจัดกระทำต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน อย่างเช่นโรงเรียนของเรามีการเก็บข้อมูลนักเรียน ในหลาย ๆ อย่าง รอบด้าน และรวมไปถึงข้อมูลผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว โรงเรียนสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้มาทำการวิเคราะห์เพื่อใช้แก้ปัญหา หรือส่งเสริม กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนในโรงเรียนของเรา ไม่เพียงแค่นี้นะ มันยังสามารถนำข้อมูลไปให้หน่อยงานต่าง ๆ ร่วมด้วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องคำนึกถึงความปลอดภัยของข้อมูล และนักเรียนด้วย

<<<แบบทดสอบหลังเรียน>>>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *