วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1

การกำหนดค่าให้กับตัวแปร

ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรนั้น สามารถทำได้ 3 วิธี คือ 

  • การรับค่าจากภายนอก เช่น การพิมพ์ค่าจากคีย์บอร์ดเข้าไป
  • การกำหนดค่าจากค่าคงที่หรือตัวแปรอื่น เช่นการกำหนดค่าจากการเขียนโปรแกรม
  • การกำหนดค่าจากการคำนวณ คือค่าที่ได้จากการคำนวณ

flowchart

ตัวอย่างเช่น

a = 10 หมายความว่า นำค่า 10 ไปใส่ไว้ในตัวแปร a
a = b + c หมายความว่านำค่าของตัวแปร b มาบวกกับค่าของตัวแปร c ค่าที่ได้ทั้งหมด นำไปเก็บไว้ที่ตัวแปร a

“การตั้งชื่อตัวแปรเราควรตั้งชื่อให้เหมาะกับค่าที่เก็บในตัวแปร เช่น ตัวแปรชื่อว่า age ควรใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับอายุ”

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *