ประชาสัมพันธ์

ความรู้เพิ่มเติมบทความดีมีประโยชน์ประชาสัมพันธ์

แบบเสนอขอรับการพิจารณาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา ล่าสุด สำหรับครู

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบเสน

Read More
บทความดีมีประโยชน์ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบเสนอขอรับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัล “เพชรเสมา สพม.ปทุมธานี” ประเภทรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น

ดาวน์โหลดไฟล์ เพชรเส

Read More