ประชาสัมพันธ์

แบบประเมินการสอนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562

การประเมินการสอนของครูทำให้ตัวครูเองสามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสอนของตัวเอง และยังสามารถนำข้อมมูลมาอ้างอิงในการประเมินครูผู้ช่วย
ในการประเมินครูผู้ช่วยรูปแบบใหม่นั้นผู้ประเมินจะต้องนำเสนอการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนเอง โดยกำหนดตามเกณฑ์ ว26/2561
ซึ่งในบางหัวข้อหาภาพประกอบค่อนข้างยากดังนั้นเราสามารถนำผลการประเมินการสอนของนักเรียนมาใช้ประกอบได้ ซึ่งเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียนนั้นๆ และตัวผู้เรียน
ดังนั้นผู้สอบเพิ่มเติม ลด ได้ตามความต้องการ 
แต่ที่สอดคล้องกับ ว26/2561 มีดังนี้
1. การแสดงออกทางอารมณ์ กิริยา ท่าทาง และสื่อสารได้เหมาะสมกับผู้เรียน
2. การไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจผู้เรียน
3. การเข้าสอนตรงเวลาและเต็มเวลา
4. การสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมกับผู้เรียนทุกคน
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ ค้นหา สร้างสรรค์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน
6. ทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

นักเรียนประเมินการสอนได้ที่  >>>คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *